T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku Tipleme Laboratuvarlarına KİBS Sistemine Veri Girişleri Hakkında Duyuru

Ülkemizde yapılan Kemik İliği Nakillerinin etkin bir şekilde takibini sağlayabilmek ve aile içi bağışçılardan TÜRKÖK vericisi olmayı kabul edip ekte verilen TÜRKÖK akraba dışı verici bilgilendirme ve onam formunu imzalayan donörlerin TÜRKÖK tarama havuzuna aktarımını sağlayabilmek için TDİS (Türkiye Diyaliz ve Transplantasyon İzlem Sistemi)’nin alt modülü olan KİBS (Kemik İliği Bilgi Sistemi)’ne HLA doku bilgileri çalışılan donörlerin sonuçlarının girilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda; TODS’da (Türkiye Organ ve Doku Bilgi sistemi) daha önce böbrek nakli için doku tipi sonuçlarının girildiği sonuç takip alanına, Kemik İliği Doku Tipleme talepleri bölümü eklenmiş olup çalışılan doku tiplerinin sonuçlarının ilgili alandan sisteme girilmesi gerekmektedir.

Üst yazıyı görmek için tıklayınız....

Onam Formunu görmek için tıklayınız....