T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Akılcı Laboratuvar Çalıştayı Ankara’da yapılmıştır.

Tıbbi laboratuvarların; gelişen bilim ve teknolojiye daha hızlı uyum sağlayabilmesi, işleyişlerini sistemize edebilmeleri ve klinisyen ile laboratuvar arasında hızlı bir iletişim kurabilmesi amacıyla akılcı laboratuvar uygulamaları başlatılmıştır.

Akılcı laboratuvar uygulamalarını içeren proje Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın onayı, Sayın Müsteşarımız ve Sayın Genel Müdürümüzün de desteğini alarak tıbbi laboratuvar dernek temsilcileri ve alanında uzman diğer katılımcılarla yapılan toplantılarla şekillenmiştir.

Projenin içeriğinin daha iyi belirlenebilmesi amacıyla geniş bir katılımla çalıştay yapılmasına karar verilmiştir. Alınan makam olurunun ardından Akılcı Laboratuvar Çalıştayı 17.02.2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Çalıştayın öğlene kadar olan oturumunda Daire başkanımız Sayın Ferzane MERCAN tarafından Akılcı Laboratuvar Projesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Öğleden sonraki oturumda ise proje kapsamında belirlenen konu başlıkları hakkında yapılabilecek geliştirme faaliyetleri uzmanları tarafından yuvarlak masa toplantısı uygulamasıyla tespit edilmiştir.

Proje kapsamında belirlenen konu başlıkları şunlardır;

 

Akılcı Laboratuvar Kullanımında SGK

Akılcı Laboratuvarda Konsültasyon

Akılcı Test İstemi

Eşik değerlerin belirlenmesi

Kılavuz hazırlanması

Laboratuvar İşletim Sistemi

Sonuç Raporunun Standardizasyonu

Translasyonel Laboratuvar

 

Gün sonunda her grup, proje konusunda yapacağı geliştirmeleri sunarak tüm proje gruplarını bilgilendirilmiştir.