Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilimsel Komisyonlar

Güncelleme Tarihi: 21/07/2017TIBBİ LABORATUVARLAR BİLİMSEL KOMİSYONU

Tıbbi laboratuvar uzmanlarından oluşan komisyon tavsiye kararı alır.

Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Tıbbi laboratuvarların sınıflarına uygun olarak sağlamaları gereken asgari standartlar ve kalite standartlarının belirlenmesi ile ilgili görüş bildirmek.

b) Test bazında referans yetkili laboratuvar ölçütleri ile ilgili görüş bildirmek.

c) Tıbbi laboratuvarlar tarafından kullanılan yöntemlere ilişkin görüş bildirmek.

ç) Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik konularda gerekli çalışmaları yapmak.

Komisyonun görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak üzere, Bakanlık tarafından görev süresi ve üye sayısı belirlenen alt komisyonlar veya çalışma grupları oluşturulabilir.


Tıbbi Laboratuvarlar Bilimsel Komisyonu 21.07.2017 Tarih ve 786 Sayılı Bakan oluru ile görevlendirilmiştir.


DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI BİLİMSEL DANIŞMA KOMİSYONU

Doku tipleme laboratuvar sorumlularından oluşan komisyon tavsiye kararı alır.


Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Ülke genelinde doku tipleme ile ilgili hizmetlerinin gelişimini izleyerek, alınacak tedbirleri ve ulusal stratejileri belirlemek için ihtiyaç duyulan konularda,

b) Doku tipleme ile bu Yönergenin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığın gerekli gördüğü diğer konularda Bakanlığa görüş bildirir.

Bakanlık gerekli durumlarda veya Komisyonun teklifi halinde toplantının gündemine göre uygun sayıdaki uzmanı, Komisyonun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere görevlendirebilir veya bu uzmanlardan müteşekkil çalışma grupları oluşturabilir.Doku Tipleme Laboratuvarları ve Transplantasyon İmminoloji Bilimsel Danışma Komisyonu 21.07.2017 Tarih ve 785 Sayılı Bakan oluru ile görevlendirilmiştir.