Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Onay Destek Sistemi (ODS)’ne ilişkin taslak çalışma hakkındaki görüşlerinizi bekliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 15/12/2017

Test panellerinin genişlemesi, tıbbi laboratuvarlara gelen numune sayısının artması, kalite beklentisinin yükselmesi, hasta güvenliğinin sağlanması ve daha kısa sonuç sürelerinin hedeflenmesi gibi birçok nedenle tıbbi laboratuvarların iş yükü her geçen gün artmaktadır. Bu iş yükü artışı tıbbi laboratuvar uzmanlarının mesai saatlerinin önemli bir kısmının rapor onayına ayırmasını gerekli kılmaktadır.

Bilgi ve otomasyon teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bu sistemlerin kullanımı ve etkinliği her geçen gün artmaktadır. Özellikle görece daha az karmaşık olan test sonuçlarının hızlı ve etkin şekilde değerlendirilmesi yoluyla tıbbi laboratuvar uzmanlarına akılcı laboratuvar kullanımına, daha karmaşık vakalara, klinikler ile daha güçlü iletişim kurmaya, konsültasyona ve diğer asli görevlerine daha fazla zaman ayırabilme imkânı sağlayacak Akılcı Laboratuvar Kullanımı Onay Destek Sistemi (ODS)’ne ilişkin taslak çalışma hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, ilgili taslak çalışma hakkındaki görüşlerinizi 04.12.2017 tarihine kadar Daire Başkanlığımız shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.


Taslak Çalışmayı Görmek İçin Tıklayınız...