T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku Tipleme Laboratuvarlarının sicil kartları hazırlandı.

Doku Tipleme Laboratuvarlarının sicil kartları hazırlandı.