Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Çalıştayı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 13/10/2016

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Çalıştayı yapıldı.

 

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmelik değişikliği çalıştayı, 12-13 Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. 

Yönetmelik değişiklik önerileri için web sayfamızdan duyuru yapıldı. Başkanlığımıza Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hakkında bildirilen öneri ve eksikler göz önüne alınarak bir taslak çalışması yapıldı. 
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nin değişik nedenleri şunlardır;

 •  663 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye bağlı olarak yeni yapılandırma gereği değişiklik gereksinimi,
 • Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği’nin yayımlanması,
 • Ayaktan Teşhis Tedavi Yönetmeliğine uyum sağlanması,
 • Sahadan gelen öneriler.


Çalıştay’da, bu taslak Yönetmelik üzerinde;


 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanları,
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan laboratuvarlar ile ilgili Daire Başkanları,
 • Türk Biyokimya Derneği,
 • Türk Klinik Biyokimya Derneği,
 • Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği,
 • Mikrobiyoloji Cemiyeti,
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği,
 • Patoloji Dernekleri Federasyonu,
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği,
 • Özel Müstakil Laboratuvar Temsilcilerinin görüşleri alındı.