T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Analitik Harmonizasyon ve Standardizasyon Çalışma Grubu Kuruldu

Sayın Bakanımızın talimatı ile başlatılan HbA1c Standardizasyonu çalışması için HbA1c Çalışma Grubu kuruldu. Başkanlığımız tarafından kurulan çalışma grubundan; Bakanlığın DKD yazılımında mevcut olan testlerden başlamak üzere ilerde tüm  testler için ulusal kabul edilebilir hata sınırlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Daire Başkanlığımız başkanlığında yapılan toplantılar sonucunda; 


1- Uluslararası bilimsel uygulama esas alınarak (IFCC uzlaşı kararı) laboratuvar sonuç raporlarına HbA1c birimi olarak NGSP’ye göre %, IFCC’ye göre mmol/mol biriminin eklenmesine, bu değişikliğin 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesine,

2- HbA1c sonuç raporlarının aşağıdaki çizelgeye uygun hale getirilmesine,

 

 

Sonuç

Referans Aralığı

Birim

HbA1c

 

.........

……

……  - ……..   

……  - ……..          

%       (NGSP)

mmol/mol Hb   (SI)

 

 

3- Satın alınacak HbA1c kit kılavuzlarında kalibratörlerin, izlenebilirliğinin kanıtlanmış olmasının istenmesine,

4- HbA1c testinin Dış Kalite Değerlendirme (DKD) Sistemine dahil edilmesine karar verilmiştir.