Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Analitik Harmonizasyon ve Standardizasyon Çalışma Grubu Kuruldu

Güncelleme Tarihi: 13/10/2016

Sayın Bakanımızın talimatı ile başlatılan HbA1c Standardizasyonu çalışması için HbA1c Çalışma Grubu kuruldu. Başkanlığımız tarafından kurulan çalışma grubundan; Bakanlığın DKD yazılımında mevcut olan testlerden başlamak üzere ilerde tüm  testler için ulusal kabul edilebilir hata sınırlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Daire Başkanlığımız başkanlığında yapılan toplantılar sonucunda; 


1- Uluslararası bilimsel uygulama esas alınarak (IFCC uzlaşı kararı) laboratuvar sonuç raporlarına HbA1c birimi olarak NGSP’ye göre %, IFCC’ye göre mmol/mol biriminin eklenmesine, bu değişikliğin 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesine,

2- HbA1c sonuç raporlarının aşağıdaki çizelgeye uygun hale getirilmesine,

 

 

Sonuç

Referans Aralığı

Birim

HbA1c

 

.........

……

……  - ……..   

……  - ……..          

%       (NGSP)

mmol/mol Hb   (SI)

 

 

3- Satın alınacak HbA1c kit kılavuzlarında kalibratörlerin, izlenebilirliğinin kanıtlanmış olmasının istenmesine,

4- HbA1c testinin Dış Kalite Değerlendirme (DKD) Sistemine dahil edilmesine karar verilmiştir.