T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yeni DKD yazılımına HbA1c testi eklendi.

Yeni Dış Kalite Değerlendirme yazılımıyla birlikte HbA1c testi de Dış Kalite Değerlendirmeye (DKD) programına dâhil edildi.

Tıbbi laboratuvarlar, HbA1c testinin DKD veri girişini daha önce belirlenen testlerde olduğu gibi yeni DKD yazılımına yapacaklardır.