T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Moleküler Tetkik Çalışma Grubu’nun çalışmalarına başladı.

Makamın 06.05.2014 tarih ve 2014.5380.65 sayılı onayı ile tıbbi laboratuvar uzmanlık dernekleri temsilcilerinden oluşan Moleküler Tetkik Çalışma Grubu kurulmuş ve tıbbi laboratuvar uzmanlık dallarına göre testlerin ayrımı konusunda çalışmalar başlamıştır. Bunun yanı sıra çalışma grubu tarafından “moleküler tetkiklerin yapılacağı laboratuvar altyapısının belirlenmesi için kılavuz hazırlama çalışması” da devam etmektedir.