T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

AMATEM poliklinilerindeki tıbbi laboratuvarların denetimi yapılmıştır.

AMATEM polikliniklerindeki tıbbi laboratuvarların denetimi yapılmıştır.

Yasadışı ve Kötüye Kullanılan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge gereğince durum tespiti yapmak amacıyla AMATEM, ÇEMATEM ve Denetimli Serbestlik polikliniklerine hizmet veren tıbbi laboratuvarların yerinde denetim ve değerlendirilmeleri Başkanlığımız tarafında yapılmıştır.