T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

DTL 2014 yılı yıllık denetimleri yapıldı

Başkanlığımıza bağlı 45 Doku Tipleme Laboratuvarlarının yıllık denetimleri 04-21 Kasım 2014 tarihleri arasında yapıldı.

2013 yılında yapılan yıllık denetimlerle karşılaştırıldığında 2014 yılında %76 oranında iyileşme kaydedildiği tespit edilmiştir. Denetim geçiren kurumlarımız ve denetçilerimizin de ifade ettiği gibi bu başarı DTL standardizasyon eğitiminin kurumlar için çok  yaralı geçmesinin bir göstergesidir.