T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tüm testler için ulusal kabul edilebilir hata sınırlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Bakanlığın DKD yazılımında mevcut olan testlerden başlamak üzere ilerde tüm testler için ulusal kabul edilebilir hata sınırlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

DKD yazılımındaki 16 parametreye ait dış kalite değerlendirme ve 50 farklı kurumdan alınan 16 parametreye ait iç kontrol verileri kabul edilebilir hata sınırlarının belirlenmesi için kullanılacaktır