T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tıbbi Laboratuvar Uzmanları Denetçi Eğitimi'nin ilki Ankara'da yapıldı.


Bilindiği gibi Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Resmi Gazete'de 09.10.2013 tarih ve 28790 sayı ile yayımlanmıştır. Yönetmelik gereğince ülkemizdeki tüm kamu, özel, üniversite ve asker hastaneleri bünyelerindeki tıbbi laboratuvarlar ruhsatlandırılacaktır.

Başkanlığımız tarafından Tıbbi Laboratuvar Uzmanlarına Ankara'da 12 Mart 2015 tarihinde bir günlük denetçi eğitimi verildi.

Eğitimi takiben ruhsatlandırılma öncesinde tıbbi laboratuvarların Yönetmelik şartlarına uygunluğu tespit edilmesi ve  durum tespiti yapılabilmesi amacıyla dört ilimizde pilot denetimler yapıldı.