T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Başkanlığımız tarafından tıbbi laboratuvar uzmanlarına verilecek olan denetçi eğitimlerinin ikincisi Ankara'da yapıldı.

Başkanlığımız tarafından planlanan tıbbi laboratuvar uzmanlarına verilecek olan denetçi eğitimlerinin ikincisi yapıldı.

"Tıbbi Laboratuvar Uzmanları Denetçi Eğitimi" biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji uzmanlarının katılımıyla 13 Mayıs 2015 tarihinde
Ankara Notte Hotel'de yapıldı.

Denetçi eğitiminde Başkanlığımızın çalışmaları, ruhsat öncesi denetim ve yerinde denetim usulleri, ruhsatlandırma süreci, Ek-10 denetim formunun ruhsata esas kriterleri ve faaliyete esas kriterleri bir gün boyunca katılımcılara anlatıldı.