T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Dış Kalite Değerlendirme yeni yazılım çalışmaları başlatıldı.

Sahadan gelen öneriler ve bilimsel komisyon tarafından sunulan görüşler doğrultusunda

Dış Kalite Değerlendirme yeni yazılımı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatıldı.