T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku tipleme laboratuvarları için DKD testleri belirlenmiştir.

Doku Tipleme Laboratuvarları Yönergesinin 20/1.maddesinde, “Laboratuvar, Bakanlık tarafından belirlenen testler için dış kalite değerlendirme programlarına katılır. Değerlendirme sonuçları Bakanlık tarafından izlenir ve değerlendirilir. Dış kalite değerlendirme sonuçları kayıt altına alınır. İç kalite kontrol ile dış kalite değerlendirme sonuçları laboratuvarda en az beş yıl süre ile muhafaza edilir.’’ denilmektedir.


Bakanlığımız tarafından
’’HLA-A,HLA-B,HLA-C düşük çözünürlükte’’ Dış kalite değerlendirme (DKD) testleri olarak belirlenmiştir.


Doku tipleme laboratuvarlarının belirlenen testler için, Ocak 2013 tarihine kadar dış kalite değerlendirme programlarına katılmaları gerekmektedir. Bu tarihten itibaren sonuçlar Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından izlenip, değerlendirilecektir.

28.06.2012 tarih ve sayılı yazı için Tıklayınız...