T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Laboratuvar Tanımlama ekranına veri girişlerinin süresi uzatılmıştır.

ÇKYS üzerinde açılan laboratuvar tanımlama ekranına" veri girişleri 31.07.2012 tarihine kadar uzatılmıştır