Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığından duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 17/10/2017

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Konu: İlaç, Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Giderleri

Sağlıkta dönüşüm programı ile "herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumu" amaç olarak benimsenmiş olup döner sermayeli işletme niteliğinde hizmet sunan tüm kurumlarımız mali kaynaklarını bu çerçevede kullanmaktadır.

Kurumumuzca ilaç, tıbbi sarf ve laboratuvar tüketimleri düzenli olarak analiz edilmekte olup yapılan değerlendirmeler çerçevesinde riskli alanların iyileştirilmesine yönelik bir kısım tedbirlerin yürürlüğe konulmasına veya tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

İlaç, Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Giderleri ile ilgili 06.06.2012 tarih ve 19275 sayılı yazı için Tıklayınız...