T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Dış Kalite Değerlendirme Bilimsel Komisyon toplantısı yapıldı.

Dış Kalite Değerlendirme (DKD) Bilimsel Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda DKD'nin yeni yazılımı komisyon üyelerince onaylandı. Bilimsel Komisyon tarafından belirlenen kurumlarda pilot bölge çalışmaları yapılacaktır.