T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku Tipleme laboratuvarı ve Transplantasyon İmmünolojisi Bilimsel Danışma Komisyonu toplantısı yapıldı.

Doku Tipleme laboratuvarı ve Transplantasyon İmmünolojisi Bilimsel Danışma Komisyonu toplantısı 20.09.2013 tarihinde Ulus ek bina 4. kat toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda tüm doku tipleme laboratuvarlarının dış kalite değerlendirme sonuçları komisyon tarafından değerlendirildi.