T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Kamu, Üniversite ve Özel Sektördeki tüm tıbbi laboratuvarlarını planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi ve faaliyetlerine son verilmesine ilişkin usul ve esaslarını belirleyen Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Resmi gazete'de 09.10.2013 tarih ve 28790 Resmi Gazete sayısı ile yayınlanmıştır. 

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği için tıklayınız