T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Biyolojik Materyallerin Temini Protokolü Hakkındaki Usul ve Esasları Belirten Genelge hakkında

Kamu Kurum ve Kuruluşları Laboratuvarlarından Biyolojik Materyallerin Temini Protokolü Hakkındaki Usul ve Esasları Belirten Genelge hakkında önemli duyuru…

İlgili Genelge iç ve dış kalite kontrol serum üretimi için tıbbi laboratuvarlarda (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji vs. yapılan tetkiklerden numune saklama süresi geçmiş olan numuneler için gereklidir.

Kan transfüzyon merkezlerinden temin edilen atık kan vasfındaki numuneler için Kan Hizmetleri Daire Başkanlığına başvurularak onay alınması gerekmektedir.


Kamu Kurum ve Kuruluşları Laboratuvarlarından Biyolojik Materyallerin Temini Protokolü Hakkındaki Usul ve

Esasları Belirten Genelgeye ulaşmak için 
tıklayınız...