T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Dış Kalite Değerlendirme verilerin girmekten sorumlu tüm kurumların dikkatine...

Dış Kalite Değerlendirme verilerin girmekten sorumlu tüm kurumlara;

Öncelikle yeni DKD programına veri girişi yapan kurumlarımıza teşekkür ederiz. Veri girişi yapmayan kurumlarımız tespit edilmiş olup, bu kurumların da veri girişlerini İVEDİLİKLE yapmaları hususunda gereğini rica ederim.

                                                                               Ferzane MERCAN

                                                             Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanı