T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Moleküler testler çalışılan tıbbi laboratuvarların fiziksel altyapı standartları ile ilgili kılavuz yayınlanmıştır.

Moleküler test çalışan tıbbi laboratuvarların hasta ve test güvenliğini sağlamaları amacıyla oluşturulan standart niteliği taşıyan bu kılavuza uymaları tavsiye edilmektedir.

Kılavuza ulaşmak için 
tıklayınız...