T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doku Tipleme Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Testlerine Yeni Testler Eklenmiştir.

Doku Tipleme Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Testlerine Yeni Testler Eklenmiştir.

 

Doku Tipleme Laboratuvarları Yönergesi 20. madde 1. “Laboratuvar, Bakanlık tarafından belirlenen testler için dış kalite değerlendirme programlarına katılır. Değerlendirme sonuçları Bakanlık tarafından izlenir ve değerlendirilir. Dış kalite değerlendirme sonuçları kayıt altına alınır. İç kalite kontrol ile dış kalite değerlendirme sonuçları laboratuvarda en az beş yıl süre ile muhafaza edilir.” hükmü gereğince “HLA-A, HLA-B, HLA-C düşük çözünürlükte” dış kalite değerlendirme testleri olarak belirlenmiş ve 2012 yılı itibariyle takibi yapılmıştır.

2017 yılı Ocak ayı itibariyle yukarıda belirlenen dış kalite değerlendirme testlerine;

a) Panel Reaktif Antikor Sınıf I ve Sınıf II tarama ve tanımlama

b) Çapraz karşılaştırma (Cross match) tetkikleri akım sitometri (flowstometri) veya komplemana bağlı sitotoksisite (CDC) yöntemlerinden en az biri ile

c) HLA Sınıf I A,B,C ve Sınıf II DR ve DQ lokuslarının düşük çözünürlükte, testler zorunlu olarak dahil edilecektir.